Úřad

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2018, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště

21. 12. 2018

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2018, kterou se vy...

Vyvěšeno dne: 21. 12. 2018

Sejmuto dne: 7. 1. 2019