Úřad

Veřejná vyhláška-Oznámení-Zahájení územního řízení „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR, úsek SO 03“

25. 7. 2019

Logo Vojkovice

Od: MěÚ Židlochovice

Veřejná vyhláška-Oznámení-Zahájení územního řízení R...

Vyvěšeno dne: 25. 7. 2019

Sejmuto dne: 12. 8. 2019