Novinky

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a zpětných odběrů 23.10.2019

24. 9. 2019

 

Dne 23.10.2019 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad.

Níže uvedený odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2019, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavená na tomto místě v následující den a čas:

 

Ve středu 23. října  2019                       od 16.00 hod. do 19.00 hod.

 

Budou odebírané následující odpady: 

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených/, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex)
Olověné akumulátory
Rozpouštědla
Kyseliny
Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu rostlin)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Nepoužitelná léčiva (a léky)

Zpětné odběry dle jednotlivých skupin

Jedná se např. o  televizory, rádia, vysavače, žehličky, fény, PC monitory, tiskárny, notebooky, ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, drobné elektrické domácí spotřebiče.

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovišti bez přítomnosti odborné obsluhy. Vyčkejte příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů.

Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanovené v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.