Novinky

Pravidelná setkání se starostou obce

23. 9. 2019

Vážení spoluobčané,

od čtvrtka 26.9.2019 v čase  16 – 17 hodin, budou probíhat setkání občanů se starostou obce. Cílem těchto schůzek je, aby Ti občané, kteří mají zájem o doplňující informace, popřípadě objasnění nebo vysvětlení toho co se na území obce děje, eventuálně jaké akce se připravují a v jaké fázi jsou, získali informace přímo od zdroje.

Setkání budou probíhat zcela neformálně. Pokud bude ze strany občanů zájem, schůzky proběhnou každý poslední čtvrtek v měsíci a to vždy od 16 do 17 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vojkovicích.

Přestože se obecní úřad snaží maximálně informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu, internetovými stránkami obce a infokanálem, nemohou tyto informace vyjadřovat detailní obsah. Schůzky nejsou určeny orgánům obce a jejich členům.

Těším se na Vás.

Karel Klein