Úřad

Hlášení MR 10. 10. 2019

10. 10. 2019

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické  energie dne 16. 10. 2019 od 7:30 do 16:00 hod. v chatové oblasti kolem rybníků Šimlochy a Šejba. Dále bude přerušena dodávka elektrické energie dne 23. 10. 2019 v době od 7:30 hod. do 11:00 hod v ulici Brněnská – areál koupaliště  a zahrádky u Svratky.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 23. 10. 2019 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů  včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Nebezpečný odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2019, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavena na tomto místě ve středu 23. 10. 2019 od 16:00 do 19:00 hod.


Maminky ve spolupráci s obcí Vojkovice pořádají v sokolovně v sobotu 12. 10. 2019 od 9:00 hod do 12:00 hod. Podzimní a zimní burzu dětského oblečení. Příjem zboží v pátek 11. 10. 2019 od 18:00 hod. do 20:00 hod., vrácení zboží v sobotu 12. 10. 2019 od 13:30 do 14:00 hod. O registrační číslo lze po žádat na tel. čísle: 777 047 284.


Dopravce BORS BUS přijme řidiče autobusu. Náborový příspěvek 50.000,- Kč. Řidičské oprávnění není nutné. Bližší informace na tel. čísle 731 606 205.


Zahradnické centrum Hortis Židlochovice, pořádá v sobotu 12. 10. 2019 14.ročník Dýňobraní. V nabídce bude prodej dekorativních, jedlých a hallowen dýní. Pro návštěvníky  jsou připraveny dopolední a odpolední soutěže ve vyřezávání dýní, malování na obličej, opékání špekáčků, občerstvení a na závěr je přichystán ohňostroj.


Pan Martin Prokopec  bude dne 17. 10. 2019 v naší obci provádět kontroly a čištění komínů na tuhá, plynná a kapalná paliva, včetně vystavení zprávy o provedení kontroly dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. Cena činí 350,- Kč za průduch se zprávou na 1 rok. Dále provádí revize kotlů na tuhá paliva s platností na 3 roky za 600,- Kč. Po domluvě je možná menší oprava komínů, možnost vyfrézování komínu od dehtu, vyvložkování komínu. Objednávky a informace na tel. čísle 602 477 044 v době od 8:00 – 18:00 hod.


Spolek Výhonek zve na tradiční KUKU festival u jurty přírodní školky Výhonek na úpatí kopce Výhon v Židlochovicích, který proběhne v sobotu 12. 10. 2019 od 14:00 hod. Je připravena pohádka, irská kapela, hravé dílny pro děti a občerstvení. Více na www.spolekvýhonek.cz.