Úřad

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu

27. 11. 2019

Logo Vojkovice

Od: MěÚ Židlchovice

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu...

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2019

Sejmuto dne: 13. 12. 2019