Úřad

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

6. 12. 2019

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 3/2019, o místním ...

Vyvěšeno dne: 6. 12. 2019

Sejmuto dne: 23. 12. 2019