Úřad

Hlášení MR 2. 1. 2020

2. 1. 2020

Kominictví Martin Prokopec bude v naší obci dne 5. 1. 2020 provádět kontroly a čištění komínů na tuhá, plynná a kapalná paliva, včetně vystavení zprávy o provedení kontroly a čištění komínů dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.. Objednávku lze sjednat na tel. čísle 602 477 044.


Oblastní charita Rajhrad oznamuje, že v sobotu 4. 1. 2020 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka.