Úřad

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

28. 1. 2020

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2020, o místním ...

Vyvěšeno dne: 28. 1. 2020

Sejmuto dne: 13. 2. 2020