Novinky

Informace k výzvě na výrobu roušek – materiál pro výrobu připraven

19. 3. 2020

Vážené dobrovolnice, které jste se rozhodly v domácích podmínkách šít ochranné roušky, určené k bezplatné distribuci občanům Vojkovic, můžete si na
tel č. 547 231 122 nebo 602 506 677 objednat dovoz potřebného materiálu do místa určení.
Obec zajistila dostatečné množství látky, gumiček i lemovek.