Rekonstrukce hospodářského pavilonu v mateřské škole

4. 7. 2020

Ve středu 1. července byly zápisem o předání a převzetí staveniště zahájeny stavební práce na hospodářském pavilonu mateřské školy.

Velice dlouze a složitě připravovaná akce, se konečně dala do pohybu. Zásadním momentem, proč až nyní, je skutečnost, že stavba nebyla finančně zajištěna. V letošním roce se obci poštěstilo a získala investiční dotaci ve výši 9 450 000,- Kč. Celkové náklady činí 10 600 000,- Kč. Rozdíl je financován z vlastních zdrojů.

Stavba přinese kompletně nově vybavenou kuchyni, jídelnu pro žáky ze základní školy, skladovací prostory na potraviny a zázemí pro personál včetně sociálního zázemí a šaten pro děti, které budou do jídelny docházet.

Po dobu realizace bude provoz školky fungovat v provizorním režimu s tím , že veškerá péče o děti a jejich potřeby nebudou kvalitativně dotčeny.

Paní ředitelka Mg. et Mgr. Libuše Matyášová jedná s okolními obcemi , které mají dostatečně kapacitně velké kuchyně o přípravě jídel pro vojkovické děti.

Jídlo bude dováženo a vydáváno standardním způsobem stávajícím personálem.

Karel Klein – starosta