Úřad

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 7. 7. 2020

3. 8. 2020

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne...

Vyvěšeno dne: 9. 7. 2020

Sejmuto dne: 27. 8. 2020