Usnesení ze Zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 3. 9. 2020