Usnesení ze Zasedání Zastupitelstva Obce Vojkovice, konaného dne 3. 9. 2020