Úřad

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 3. 9. 2020

9. 9. 2020

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne ...

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2020

Sejmuto dne: 25. 9. 2020