Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – „Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení“

Autor: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – „Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení“

Vyvěšeno dne: 23. 11. 2020

Sejmuto dne: 9. 12. 2020

Stáhnout