Historie: Křižovatka na Syrovice

10. 2. 2021

Ještě v polovině 19.století končily nebo začínaly Vojkovice u křižovatky na Syrovice. Koncem 19.století začaly souběžně vznikat hned tři ulice – Vodní, Rajhradská a Nádražní. Nejstarší z nich je Vodní. První dva domy zde stály už v roce 1824, ale trvalo plných 80 let, než se zde vytvořila ulice okolo tehdejší cesty do Holasic. V zátočině původního koryta řeky (dnešní mlýnský náhon) bylo vytvořeno malé mělké jezírko, které ještě za První republiky sloužilo k chovu kachen. Původní název Holasická ulice se neujal, a to také z toho důvodu, že cesta brzy ztratila svůj význam a stala se jen pouhou polní cestou. A protože ulice vedla k vodě, dostala název Vodní.

Mgr Iva Tycová