Oprava sociálních zařízení v kabinách na fotbalovém hřišti

10. 2. 2021

V  prosinci 2020 a lednu 2021, proběhla kompletní oprava sociálních zařízení v budově kabin na fotbalovém hřišti. Před opravou byla v havarijním a velmi nedůstojném stavu. Existuje rčení, že podle čistoty a kvality sociálních zařízení, se pozná kultura národa.
Budova kabin je ve vlastnictví Obce Vojkovice a na základě nájemní smlouvy ji užívá SK Vojkovice.
Největší zásluhu na celé akci má místopředseda SK Vojkovice pan Oldřich Komínek.