Hlášení MR 27. 4. 2021

27. 4. 2021

Oznamujeme občanům, že poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2021 ve výši 600,- Kč za osobu a poplatek za psa ve výši 200,- Kč jsou splatné do 30. 4. 2021. Nájemné za hrobové místo je splatné do 31. 5. 2021.
————————————————————————————————————————————————————————————
EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 4. 5. 2021 v době od 7:30 hod. do 16:00 hod. v ulici Sportovní od č.p. 319 a 359 po č.p. 362 a 384. Bližší informace na tel. čísle 800 22 55 77.
————————————————————————————————————————————————————————————
Ředitelství Základní a mateřské školy Vojkovice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve dnech 3. 5. 2021 – 7. 5. 2021. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude probíhat od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let. Bližší informace k podání přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola.
————————————————————————————————————————————————————————————
Firma JUKKA bude ve středu 28. 4. 2021 době od 9:00 hod. do 9:30 hod. před OÚ prodávat stromky a keře k jarní výsadbě.
————————————————————————————————————————————————————————————
V pátek 30. 4. 2021 bude firma Kominictví Kvapilík Petřík provádět kontroly a čištění komínů a revize kotlů na tuhá paliva. Cena za kontrolu a čištění je 350,- Kč. Objednat službu lze na tel. čísle 777 997 966.