Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2020

Autor: Obec Vojkovice

Závěrečný účet obce vojkovice za rok 2020

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - ÚSC

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Rozvaha ÚSC

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Výkaz zisku a ztráty - ÚSC

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Příloha - ÚSC

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Inventarizační zprava za rok 2020

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Rozvaha příspěvkové organizace

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Příloha příspěvkové organizace

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

Stáhnout