Je na čase začít s úklidem

30. 7. 2021

Obec Vojkovice je od listopadu 2020 vlastníkem budovy sokolovny , včetně příslušenství .

Není žádným tajemstvím, že technický stav nemovitosti není  zrovna chloubou obce. Vůbec už ne prostory dvora. Ještě v osmdesátých letech minulého století  se zde v zimních měsících bruslilo na umělém kluzišti. Dále to již s údržbou areálu dvora šlo poměrně rychle z kopce. Aktuální fotografie přesně vystihují v jakém stavu se dvůr nachází v současné době.

Takže nastal čas se pustit do díla. Vzhledem k tomu, že v současné době má obec již k dispozici pasport budovy a dvorního traktu, je možné se nadále zabývat myšlenkou rekonstrukce sokolovny. Připravujeme projektovou dokumentaci  pro stavební povolení . V první fázi však bude zpracována studie alespoň ve třech variantách a pokud se zastupitelstvo obce pro některou z nich rozhodne, budeme ve stavební přípravě pokračovat.

Co ale určitě nesnese odklad, je již shora zmíněný dvůr. V první fázi proběhne odplevelení celé plochy, odstranění  demolice zdí a urovnání terénu. Následovat bude vyhotovení nového oplocení. Oplocení bude z drátěného pletiva v kombinaci s betonovým oplocením v místech, kde by mohlo dojít k narušení soukromí majitelů sousedních RD.

Karel Klein