Okružní křižovatka Rajhrad – omezení dopravy

29. 7. 2021

Okružní křižovatka Rajhrad- omezení dopravy

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s realizací okružní křižovatky II/425 x III/41617 ve městě Rajhrad

 

Uvedené opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s realizací okružní křižovatky II/425 x III/41617 ve městě Rajhrad bude realizováno v termínu:

2.8. 2021 – 30. 11. 2021

 

Silnice: II/425 (Rajhrad – Břeclav)

Silnice: III/41617 (Rajhrad – Rajhradice)

V km : křižovatka silnic II/425 (km 0,91-0,96) x III/41617 (km 0,74-0,83)

v k.ú : Rajhrad

Pro akci : „II/425, III/41617 RAJHRAD, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA“

V rozsahu : stavební práce na komunikaci

Termín uzavírky: 2. 8. 2021 – 30. 11. 2021

 

Popis uzavírky (Příloha OD-12409-21):

V rámci této akce bude úplně uzavřena silnice III/41617 v místě přiléhajícímu k silnici II/425 a to z obou stran křižovatky dle přílohy žádosti o souhlas s uzavírkou. Silnice II/425 bude v místě křižovatky se silnicí III/41617 uzavřena pouze částečně. Po celou dobu trvání uzavírky křižovatky silnic II/425 x III/41617 bude zachován obousměrně průjezd křižovatkou v přímém směru po silnici II/425 a to jedním jízdním pruhem dle přílohy žádosti o souhlas s uzavírkou. Průjezd uzavřeným úsekem po silnici II/425 bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Objízdná trasa je stanovena po silnici III/41617 přes Rajhradice, dále po silnici III/41610 směr Otmarov, po silnici III/4169 směr Měnín, po silnici II/416 směr Blučinu, dále po silnici II/416 a II/425 směr Vojkovice a Holasice do Rajhradu.

Objízdná trasa pro linkové autobusy ze silnice II/425 na silnici III/41617 (ul. Městečko) směr Rajhradice bude vedena obousměrně po MK (ul. Tovární) a silnici II/425 (ul. Masarykova). MK (ul. Tovární) bude po dobu trvání uzavírky v úseku od železničního mostu po křižovatku se silnicí III/41617 vyklizena od stojících a parkujících vozidel dopravními značkami B28 „Zákaz zastavení“.

V rámci uzavírky křižovatky silnic II/425 x III/41617 dojde k dočasnému přesunu autobusových zastávek „Rajhrad,,MěÚ“ a „Rajhrad,,Městečko“. Autobusová zastávka „Rajhrad ,,MěÚ“ bude v obou směrech dočasně přesunuta cca o 150 metrů dál na silnici II/425 směr Holasice dle přílohy žádosti o souhlas s uzavírkou. Autobusová zastávka „Rajhrad ,,Městečko“ směr Rahradice bude dočasně přesunuta cca o 75 metrů vpřed před objekt „Městečko č. p. 55, Rajhrad“ dle přílohy