Instalace dopravních zrcadel

6. 11. 2021

Instalace dopravních zrcadel.

Ve čtvrtek 4.11.2021 byla na území obce instalována tři dopravní zrcadla. Byla umístěna v nepřehledných místech  (křižovatkách) a to, v křižovatce ulice Mácova s ulicí Sportovní, ulice Sportovní s ulicí U Trati a před železničním podjezdem na výjezdu z lokality Šimlochy. Instalace byla provedena společností  ZNAKOM s.r.o.