Zápis do 1. ročníku ZŠ , Zápis do mateřské školy, Den otevřených dveří v ZŠ Vojkovice

6. 4. 2022

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ VOJKOVICE

Vážení rodiče,

zápis žáků do 1. ročníku v ZŠ Vojkovice proběhne v následujících termínech:

Středa 20. 4. 2022 v 15:00 – 17:20 hod.
Čtvrtek 21. 4. 2022 v 14:00 – 17:20 hod.

Dítě přijde k zápisu v doprovodu zákonného zástupce.

S sebou přineste rodný list dítěte, Váš doklad totožnosti, Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky, Prohlášení zákonných zástupců.
Tyto dokumenty jsou připraveny k vyzvednutí v mateřské škole nebo si je můžete stáhnout na stránkách školy:

https://ww2.skolavojkovice.cz/

Pro přihlašování na konkrétní čas prosím využijte náš rezervační systém. Předejdete tak zbytečnému čekání.

Rezervační systém:

https://bookit.safio.cz/organization/7e1df227-7204-4e06-aad3-6a7aeabeabeb

 

Pozn.: Vezměte prosím pro Vaše dítě přezůvky.

Libuše Matyášová
Ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice