Přípojka NN k tenisovým kurtům

20. 5. 2022

Přípojka NN k tenisovým kurtům.

Ve dnech 16 – 18. 5. 2022 byla realizována přípojka NN k odběrnému místu „Tenisové kurty Vojkovice“. Hlavním důvodem pro její realizaci bylo odlehčení přetížení elektrických rozvodů v areálu fotbalového hřiště. V případě souběhu více akcí, které vyžadovaly připojení na rozvody NN, docházelo velmi často k výpadkům proudového chrániče na odběrném místě Vojkovice fotbalové hřiště.

Nově vybudovaná přípojka je připojena na nové odběrné místo s názvem „k. ú. Vojkovice u Židlochovic, parcela č. 757/6“, které na základě požadavku obce zřídila společnost EG.D,a.s.

Přípojka je ukončena elektroměrovou skříní s hlavním elektroměrem. Z této skříně jsou připojeny dva rozvaděče ve kterých jsou umístěny 2 zásuvky 230V , jedna zásuvka 400 V/32A pětipólová a jedna zásuvka 400 V/ 16A pětipólová. Obě tyto skříně jsou opatřeny podružným měřením.

Jedna z nich je umístěna u pódia v areálu fotbalového hřiště pro potřeby hudební produkce a připojení elektrozařízení cateringových služeb. Druhá skříň je určena pro případné připojení pouťových atrakcí, popřípadě jiných aktivit , které se budou odehrávat v blízkosti tenisových kurtů a budou vyžadovat připojení na NN.

Karel Klein