Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2021

Autor: Obec Vojkovice

Závěrečný účet 2021

Vyvěšeno dne: 27. 5. 2022

Sejmuto dne: 15. 6. 2022

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno dne: 27. 5. 2022

Sejmuto dne: 15. 6. 2022

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Rozvaha

Vyvěšeno dne: 27. 5. 2022

Sejmuto dne: 15. 6. 2022

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Výkaz zisku a ztráty

Vyvěšeno dne: 27. 5. 2022

Sejmuto dne: 15. 6. 2022

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Příloha

Vyvěšeno dne: 27. 5. 2022

Sejmuto dne: 15. 6. 2022

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Inventarizační zpráva za rok 2021

Vyvěšeno dne: 27. 5. 2022

Sejmuto dne: 15. 6. 2022

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Vojkovice - 2021

Vyvěšeno dne: 27. 5. 2022

Sejmuto dne: 15. 6. 2022

Stáhnout