Důstojné bydlení pro seniory

10. 9. 2022

8. záři 2022 v dopoledních hodinách proběhla schůzka na místě zbouraného domu č.p. 84 s jednatelem společnosti MSG Invest s.r.o., panem Milanem Slámou , dvěma projektanty a zástupcem obce. Schůzku iniciovala obec a jejím cílem byla vzájemná dohoda na přípravě a následné realizaci penzionu pro seniory. Záměr je v souladu se stávajícím územním plánem po III. změně a je sledován i v novém územním plánu, který nebyl doposud zastupitelstvem obce vydán.

 

Závěr z jednání je následující:

Kolektiv projektantů a architektů připraví návrh studie, která bude řešit jednak ubytovací dispozice, plochy pro trávení volného času a odpočinku a bude splňovat veškeré požadavky na poskytování komplexní sociální péče. Po předložení návrhu studie včetně vizualizace obci, budou projekční práce pokračovat.
Současně bylo dohodnuto, že běhen 14 dní bude pozemek zbaven náletových dřevin a plevele.

Karel Klein