Obnova větrolamu nad rybníkem Šimlochy

7. 12. 2022

Na konci listopadu byla zahájena těžba ve větrolamu v horní části chatové osady nad rybníkem Šimlochy. Vlastník pozemku (Lesní závod Židlochovice) zde provádí obnovu porostu. Těžbu a zpracování dřevní hmoty vysoutěžila firma LESFA s.r.o. Veškeré dřeviny na pozemku byly vykáceny, posléze bylo provedeno vyfrézování pařezů a prokypření půdy do hloubky 20 cm. Následně bude celá plocha oplocena a budou vysety žaludy dubu zimního a dubu ceru.

 

Pan Josef Klein z Lesního závodu Židlochovice doplňuje: „Veškeré práce by měly být ukončeny do 15. prosince 2022. Tuto nahodilou těžbu jsme naplánovali už před rokem pro špatný zdravotní stav dřevin ve větrolamu, i na základě několikerého upozornění od občanů Vojkovic (nevyhovující dřevinná skladba, parkoviště uvnitř větrolamu, proschlé stromy a větve zasahující do komunikace). Obnovu větrolamu provádíme v souladu s lesním zákonem a do budoucna by měl opět splňovat svoji ochrannou funkci.“