Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park

31. 12. 2022

Projekt s tímto názvem je v těchto dnech realizován na pozemcích u Vojkovické benzínky, směrem k Židlochovicím. Dotčené pozemky se z části nachází na katastrálním území obce Vojkovice, nicméně byly dlouhodobě pronajaty městu Židlochovice.

Na místě vzniká přírodě blízké protipovodňové a revitalizační opatření – bude vytvořeno tzv. slepé rameno Svratky, které bude propojeno s hlavním tokem Svratky. Vznikne unikátní biotop, který bude sloužit jak přírodě, tak lidem.

Realizaci projektu i následnou péči zajišťuje město Židlochovice. Projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí a celkové náklady na jeho realizaci dosáhnou téměř 60 mil. Kč.

 

Video z realizace můžete shlédnout zde:https://www.youtube.com/watch?v=H3wGz5z59I8