Příprava vysokorychlostní trati

27. 4. 2023

Informace k přípravě vysokorychlostní trati

Situační výkres v blízkosti Vaší obce na fyzické mapě/ortofotomapě a vizualizace vybraných stavebních objektů v blízkosti Vaší obce najdete na tomto odkazu:

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/6X3Qwuje5OIgSDF