Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 7.6.2023