Rekonstrukce křižovatky Blatná – Hrušovanská

25. 7. 2023

Řadu let připravovaná rekonstrukce křižovatky Blatná – Hrušovanská se přiblížila. Z
dopravně nebezpečného tvaru Y se změní v dopravně bezpečný tvar T.
Práce budou zahájeny 7. srpna (tedy hned po hodech), hotovo by mělo být za 90 dnů.
Na rozsvěcení vánočního stromu už bychom tedy měli přicházet po nové komunikaci…
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA.

Předem děkujeme za respekt k dopravním omezením v místě stavby.