Rozloučení s prázdninami

7. 9. 2023

Rozloučení s prázdninami 26.8.2023

Letošní prázdninové setkání za vojkovickým mlýnem se sobotní odpolednem neslo v duchu rodinných
her a posezení pod altánem u táborového ohně s večerním promítáním filmu pro děti. Děti si
nakonec odhlasovali a zabalení do dek zhlédli film Super Mario Bros. ve filmu.

Malinké děti si mohly zaskákat na nafukovacím hradě a pohrát si na dece, větší děti si mohli zaházet
míčky, zastřílet z luku a plnit další připravené úkoly. Rodiče si mohli s dětmi zahrát Člověče, nezlob
se!, ping pong, badminton, zakopat či zaházet s míčem aj.

Bez opékání špekáčku, čepované limonády a piva by to ani nebyla prázdninová akce!

Moc děkujeme všem návštěvníkům, kteří s námi sobotní odpoledne strávili! Bylo to super!

Musíme rovněž poděkovat všem, co se na akci podíleli. Děkujeme také všem sponzorům za zapůjčení
zázemí akce: Milanovi Létalovi za dovoz setů a nabídnutí auta, coby plátna, Obci Vojkovice za sety a
volné prostranství, hrušovanskému spolku Mišlenka, z.s. za půjčení skákacího hradu, panu Kratinovi a
Skalskému za půjčení elektrických centrál, paní Veselé a panu Vyklickému za zapůjčení nádob na
vodu, panu Spáčilovi za zapůjčené opékací jehlice, Tomášovi Hlouškovi za ozvučení, bez kterého by
promítání nebylo ono, panu Bachorcovi za půjčení reproduktoru, manželům Dvořákovým za darování
herní lamino desky, panu Tomanovi za pronájem altánu, rodině pana Romana Bohatého, rodině
Dikantových a přátelům, panu Dvořákovi za půjčení vleku, Lence Sládečkové s rodinou, Monice
Bedanové, Janě Hrudníkové, Romanu Svobodovi, Richardu Jelínkovi, Petrovi Dvořákovi, Jindřišce
Šafrové, Petrovi Maršálkovi, Rosťovi Kyzlinkovi..a všem ostatním kamarádům a babičkám, co nám
pomáhají!

Dagmar Šafrová