Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 6. 9. 2023