Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství