Tříkrálová sbírka

3. 1. 2024

Oblastní charita Rajhrad oznamuje, že v sobotu 6. 1. 2024 budou naši obec obcházet koledníci Tříkrálové sbírky. Finančním darem s námi pomáháte kvalitně pečovat o pacienty lůžkového a mobilního hospice, klienty Charitní záchranné sítě, klienty Domova se zvláštním režimem sv. Luisy, Charitní pečovatelské služby a pacienty Domácí zdravotní péče. Na celorepublikové úrovni pak výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá všem potřebným v jednotlivých službách