Tříkrálová sbírka ve Vojkovicích

18. 1. 2024

V letošním ročníku tříkrálové sbírky se ve Vojkovicích vybralo úctyhodných 54 471 Kč, které putují k Oblastní charitě Rajhrad. Finančním darem pomáháte kvalitně pečovat o pacienty lůžkového a mobilního hospice, klienty Charitní záchranné sítě, klienty Domova se zvláštním režimem sv. Luisy, Charitní pečovatelské služby a pacienty Domácí zdravotní péče.
Za organizaci patří velké poděkování p. Alexandře Klešíkové, Evě a Ivetě Škrlovým, Evě Koňasové, Aleně Tiché, Dominiku Vangelovi a všem přítomným dětem.
Poděkování ale patří také vám všem, kteří jste neváhali otevřít koledníčkům svoje dveře, srdce a peněženky…