Výběrové řízení: Pracovník sociálně-právní ochrany dětí

18. 1. 2024

 

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

VYHLAŠUJE  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pozice 

pracovník sociálně-právní ochrany dětí 

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice

Úvazek : 1,0, smlouva na dobu neurčitou

Požadavky:

  • ukončené VOŠ, VŠ vzdělání v sociální oblasti, sociálně-právní, příp. sociální pedagogika,   příp. právo
  • praxe v oboru a ZOZ SPOD výhodou 
  • znalost zák.č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
  • velmi dobré komunikační schopnosti
  • uživatelská znalost práce s PC
  • morální bezúhonnost
  • spolehlivost a schopnost učit se novým věcem
  • řidičský  průkaz sk. B podmínkou

Nabízíme platové zařazení  dle nařízení vlády č. 341/2017 v platném znění. 

Příspěvek na penzijní připojištění, stravenkový paušál, 5 dnů sick day, 2 dny team building.

Nástup dle dohody.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 16.2.2024 :

– písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení ,Masarykova 100, 677 01 Židlochovice, obálku označte heslem  „Výběrové řízení – pracovník sociálně –právní ochrany dětí“

– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis

 

K přihlášce nutno doložit:

– strukturovaný profesní životopis, 

– originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

– do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.110/2019 Sb.

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové  řízení.

 

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Pavlína Odrážková, pověřená vedením sociálního odboru MěÚ Židlochovice, tel. 547427338 nebo 739243583.

 

V Židlochovicích dne 15.1.2024

 

                                                                                       Mgr. Ivana Kejřová

                                                                                 tajemnice MěÚ Židlochovice