Dotační program na podporu zájmových činností v obci Vojkovice v roce 2024

26. 2. 2024

Obec Vojkovice vyhlásila dotační program na podporu zájmových činností v obci Vojkovice. Cílem programu je udržení a podpora činností v oblasti práce s mládeží, aktivního života seniorů, rozvoje sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí, obnovu a zachování lidových tradic, rozvíjení společenského a komunitního života v obci, popř. dalších společensky prospěšných aktivit.

Veškeré informace k uvedenému programu najdete zde:

Dotační program pro rok 2024