Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 3. 4. 2024