Úřad

Úřad

Orgány obce

Starosta obce: Karel Klein
Místostarosta obce: RNDr. Ivan Pavlík

Rada obce:
Člen rady: Karel Klein
Člen rady: RNDr. Ivan Pavlík
Člen rady: Dušan kašpárek
Člen rady: Benedikt Čupa
Člen rady: Jindřich Toman

Zastupitelstvo obce Vojkovice:
Karel Klein
Ivan Pavlík
Dušan Kašpárek
Benedikt Čupa
Jindřich Toman
Richard Večeřa
Radim Hanzlík
Leoš Janíček
Martin Vangel
Radoslava Kubátová
Lenka Komínková
Zuzana Blatná
Zdeněk Laštuvka
Eva Vitulová
Eva Šulcová

Finanční výbor:
Předseda: Dušan Kašpárek
Člen: Richard Večeřa
Člen: Martin Vangel

Kontrolní výbor:
Předseda: Radim Hanzlík
Člen: Zuzana Blatná
Člen: Lenka Komínková

Rada obce Vojkovice na své 1. schůzi dne 11.11.2014 zřídila jako svůj iniciativní a poradní orgán:
Komisi školskou a kulturní:
Předseda: Lenka Komínková
Člen: Zuzana Blatná
Člen: Radka Kubátová