Novinky

Nové obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice

27. 12. 2019

Zastupitelstvo obce Vojkovice na svém zasedání dne 5.12.2019 vydalo dvě obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice.

  1. Obecně závaznou vyhlášku Obce Vojkovice č.2/2019,o místním poplatku ze psů.
  2. Obecně závaznou vyhlášku Obce Vojkovice č. 3/2019,o místním poplatku z pobytu.

Obě vyhlášky nabývají účinnosti dne 1.1.2020.

Úplné znění vyhlášek naleznete na stránkách obce www.vojkovice.info