Územní plán

Připravovaný Územní plán

Připravovaný Územní plán vychází z Návrhu zadání územního plánu obce Vojkovice, jenž schválilo Zastupitelstvo obce Vojkovice na svém zasedání dne 22.9.2016.

Dokumentace k Návrhu územního plánu je dostupná na internetových stránkách pořizovatele, kterým je Odbor životního prostředí a stavební úřad, Městský úřad Židlochovice.

Platný Územní plán

Nahlížení na platný Územní plán je možné přes geoportál ORP Židlochovice. Zobrazení a prohlížení koordinačních  nebo hlavních výkresů a změn územních plánů v návaznosti katastrálních hranic (rastrové výkresy územních plánů jsou zamaskovány po hranicích katastrálního území) včetně  v atributech přiložených legend, razítek, textových části, odůvodnění a u některých územních plánů i regulativů pro jednotlivé plochy. Atributy se vyvolají kliknutím v ploše.