Dotační program 2024

Cílem programu je udržení a podpora činností v oblasti práce s mládeží, aktivního života seniorů, rozvoje sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí, obnovu a zachování lidových tradic, rozvíjení společenského a komunitního života v obci, popř. dalších společensky prospěšných aktivit.

Časový harmonogram programu

Období využití dotace: kalendářní rok 2024

Uzávěrka pro podávání žádostí: 20.3. 2024 do 12:00 hod.

Termín vyúčtování dotací: 13.12. 2024 do 12:00 hod.

Kompletní informace naleznete níže

dotacni-program-obce-vojkovice-2024 Typ: DOC dokument, Velikost: 55.5 kB

zadost-o-dotaci-v-roce-2024 Typ: DOC dokument, Velikost: 52.5 kB

financni-vyporadani-2024 Typ: DOC dokument, Velikost: 41.5 kB